Stichting
Right Hand

Vanuit een christelijk perspectief helpen wij armen en de minderbedeelden en alles wat dit bevordert.

Help mee
Wie zijn we?

We zijn een stichting die opereert vanuit Christelijk oogpunt. We willen de liefde die God ons gegeven heeft, doorgeven aan anderen. En we willen ook andere helpen hier handen en voeten aan te geven. Onze hoofdfocus is lange termijn met blijvende positieve impact. We zien de noodzaak voor noodhulp, maar dat is niet onze hoofdfocus. We zoeken primair naar projecten/mensen die verandering kunnen brengen voor de komende generaties. Wanneer we keuzes maken stellen we onszelf de volgende vragen:

Wij streven om de volledige donatie ook echt te krijgen in de handen waarvoor deze bestemd is. En aan de andere kant proberen we onze overhead te minimaliseren. We hebben een donor die al onze operationele kosten draagt.

We hebben een “ANBI” status. Dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling), dit houdt in dat wanneer u in Nederland woont belasting kunt terugkrijgen over de giften die u gegeven heeft.

Medische hulp in Griekenland aan vluchtelingen

Vanuit Stichting Right Hand ondersteunen we medisch werk onder de vluchtelingen in Griekenland. Ondanks dat er een publiek systeem is, zijn veel vluchtelingen niet instaat daar gebruik van te maken. Gebrek aan zorg, leidt tot gevallen die in een vroeg stadium eenvoudig zijn aan te pakken, maar wanneer genegeerd tot ernstige complicaties kunnen leiden.

Er is een groep met doctoren met diverse speciliateiten die op regelmatige basis hun tijd beschikbaar stellen voor de vluchtelingen. Alles wat wij hoeven te doen is het organiseren van een locatie en de vluchtelingen zodat ze geholpen kunnen worden. Tijdens deze dagen worden er ook relaties gebouwd en delen we het evangelie met de vluchtelingen.

Ernstige gevallen proberen we op te volgen via het publieke systeem of via klinieken die speciale kortingen geven op testen en ingrepen. Zo kunnen met relatief weinig resources mensen geholpen worden.

Het grootste deel van dit werk wordt gedaan in gebouwen van hulporganisaties en kerken. Deze locaties zijn echter verre van ideaal voor medische zorg. Daarom was er al lang de wens om een locatie te hebben welke hier specifiek voor ingericht is.

In juni 2019 is er een gebouw aangeschaft in Athene dat grotendeels is gesponsord door Stichting Right Hand. En het proces is in gang gezet om de benodigde aanpassingen te maken en de officiele permissies te verkrijgen.

Hoe u kunt helpen

Er zijn resources nodig voor het lopende medische werk, testen, medicijnen, kosten voor het organiseren van de dagen, het opvolgen van ernstige gevallen, ingrepen die nodig zijn.

Er zijn resources nodig voor de aanpassingen aan het nieuwe gebouw.

» Help de vluchtelingen in Griekenland medische hulp te krijgen

Als u een financiele bijdrage wilt leveren voor dit specifieke project, vermeld dan aub: MEDICAL AID GREECE wanneer u uw bijdrage overmaakt.

Steun stichting Right Hand!

Doneer

Vluchtelingenwerk in Griekenland

Stichting Right Hand ondersteunt het vluchtelingenwerk in Griekenland via de stichting One Heart. De opvang van vluchtelingen is niet te vergelijken met hoe dat gaat in Nederland waar de overheid eigenlijk alles doet en regelt.

In Griekenland zijn veel vluchtelingen aangewezen op humanitaire hulp van kerken en goede doelen organisaties. Het doel is mensen te helpen op eigen benen te staan, maar dat neemt niet weg dat velen zich in een situatie vinden waar basis behoefte zoals onderdak en eten niet vanzelfsprekend zijn.

Diverse families worden op dit moment geholpen met tijdelijk onderdak. Vaak gaat het hier om een periode van 3 tot 6 maanden, waarin we deze families assisteren om op eigen benen te kunnen staan. Er wordt geholpen met het vinden van werk, wat op dit moment door de werkeloosheid in Griekenland niet eenvoudig is. Het creeren van nieuw werk is hier ook onderdeel van. Training in de griekse taal en skills staan hier centraal.

Verder worden de vluchtelingen geholpen om gebruik te maken van de hulp die al beschikbaar is via diverse organisaties en de overheid.

Via dit werk worden relaties gebouwd met de vluchtelingen en wordt het evangelie gedeeld.

Hoe u kunt helpen

Om dit werk te kunnen doen zijn er middelen nodig, uw bijdrage voor dit werk is welkom.

Heeft u ideeen voor producten die vluchtelingen zouden kunnen produceren en welke verkocht kunnen worden buiten Griekenland. Laat het weten? info@oneheart.gr

Wilt u goederen opsturen, neem contact met ons op. info@oneheart.gr

Wilt u op andere manieren meehelpen, neem contact met ons op.

» Help de vluchtelingen in Griekenland een leven op te bouwen

Als u een financiele bijdrage wilt leveren voor dit specifieke project, vermeld dan aub: REFUGEE ASSIST GREECE wanneer u uw bijdrage overmaakt.

Steun stichting Right Hand!

Doneer

Kerkgemeenschap in de Phillipijnen

Stichting Right Hand ondersteunt structureel een kerkgemeenschap in de Fillipijnen. De kerk bevind zich in een zeer arm gedeelte van het land.

Over de jaren heen heeft deze kerk een significante positieve impact gehad op de gehele omgeving. Vanuit deze kerk zijn inmiddels 5 andere kerken gestart.

Er wordt voedsel hulp gegeven, er worden activiteiten voor de jongeren georganiseerd. Er zijn educatieve programma’s.

Er wordt ook gewerkt aan het starten van een school om zo de volgende generatie een kans te geven. Een aantal van de kinderen die over de laatste 10 jaar zijn geholpen zijn inmiddels afgestudeerd en getraint als leraren en leraressen. En zij willen nu de nieuwe generatie met kinderen helpen.

Dit werk wordt voor een groot deel via een structurele maandelijkse bijdrage gesponsored vanuit Stichting Right Hand.

Hoe u kunt helpen

Door een financiele bijdrage te leveren.

Wilt u op andere manieren meehelpen, neem contact met ons op.

» Help de gemeenschap in de Phillipijnen

Als u een financiele bijdrage wilt leveren voor dit specifieke project, vermeld dan aub: COMMUNITY PHILIPPINES wanneer u uw bijdrage overmaakt.

Steun stichting Right Hand!

Doneer

Landbouw project in Griekenland voor vluchtelingenwerk

Er is een intiatief gestart in Griekenland om werk te creeren voor vluchtelingen. In een economie die al onder druk staat en waar rond de 25% werkeloos is, is het zeer moeilijk om werkt te vinden als vluchteling.

Anders dan in Nederland mogen vluchtelingen werken en anders dan in Nederland hebben ze dit werk ook nodig om in hun dagelijks behoeften te kunnen voorzien. Daarnaast zijn er de vluchtelingen die geaccepteerd zijn en nu officiële papieren hebben. Dit heeft echter tot gevolg dat ze buiten alle hulp vallen die specifiek voor vluchtelingen is.

En dat zolang ze geen inkomen hebben afhankelijk zijn van het sociale systeem, met als gevolg dat ze vaak in een moeilijkere situatie terecht komen dan ze in zaten.

Zelfs als ze iets van werk kunnen vinden, is het vaak illegaal. Waarmee ze weer buiten de bescherming van de overheid vallen.

Het doel is om ze te helpen op eigen benen te kunnen staan.

Een van de mogelijkheden in Griekenland is landbouw. Er wordt gekeken in twee richtingen, de aanschaf van landbouw grond, welke zeer goedkoop is op dit moment. En deze grond ter beschikking stellen en/of het bewerken van het land van iemand die er zelf geen tijd voor heeft of het niet kan.

Hoe u kunt helpen

Door een financiele bijdrage te leveren, voor de aanschaf van land en de benodigde landbouw gereedschappen.

Indien u een landbouw achtergrond heeft, door advies/tips en misschien zelfs training te geven

Wilt u op andere manieren meehelpen, neem contact met ons op.

» Help het landbouw project in Griekenland

Als u een financiele bijdrage wilt leveren voor dit specifieke project, vermeld dan aub: FARMING GREECE wanneer u uw bijdrage overmaakt.

Steun Stichting Right Hand
Right Hand is een ANBI geregistreerde stichting

Wij danken u voor uw ondersteuning.

Als u het werk van Stichting Right Hand financieel wilt ondersteunen, dan kunt u onderstaande gegevens gebruiken om te doneren.

Wij dragen zorg dat uw donatie het doel bereikt. Hiervoor werken we alleen met individuen en organisaties waar we een directe relatie mee hebben. Daarnaast heeft Stichting Right Hand vrijwel geen operationele kosten. We hebben alleen vrijwilligers die hun eigen onkosten betalen. En we hebben een sponsor die de operationele kosten draagt.

Geef bij uw donatie aan welk project u wilt ondersteunen.
Wanneer u geen specifiek project opgeeft, zullen wij uw gift gebruiken voor het project waar de behoeften het grootst zijn.

CONTACT:

Meerval 7
4941 SK Raamsdonksveer
The Netherlands

STICHTING INFORMATIE:

E-mail: info@ememin.nl
KVK number: 51695952
Board: Jan Cornelis Branderhorst
(treasurer, secretary and chairman)